sale

Biến Tần Lưu Trữ SPH4000 TL3 BH

4-10kW, hybrid ba pha, 2 MPPT, pin điện áp cao

50.999.000

Thanh toán ngay

ỨNG DỤNG

Biến tần lai ba pha lý tưởng cho các hệ thống thương mại gia đình và nhỏ.
Thiết kếsẵn sàng cho pin của nócó thể giúp giảm đầu tư hệ thống ban đầu, mức bảo vệ tuyệt vời,
ổn định và linh hoạt hơn để cài đặt, nhiều chế độ làm việc có thể lập trình, tự quyết định cách
tự nhận và tăng khả năng tự tiêu thụ của hệ thống.Và
đầu raEPSthậm chí có thể cung cấp nguồn dự phòng trong thời gian không có lưới.