Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
GRID SYSTEM SOLAR POWER GRID 12KWP 3PHA  × 1 157.430.000
Tạm tính 157.430.000
Tổng 157.430.000